Persondatapolitik

Indledning

Denne persondatapolitik gælder for Cleanbox behandling af personoplysninger i forbindelse (1) dit besøg på vores online platform www. Cleanbox.dk, (2) brug af kontaktformularen på hjemmesiden, (3) i forbindelse med dit eventuelle medlemsskab af Cleanbox og (4) brug af Cleanbox vaskeydelser i øvrigt (uden medlemskab)

Cleanbox har følgende data og kontaktoplysninger:

Cleanbox

Hovedgaden 1
8220 Brabrand
CVR-nr: 30873750
E-mail: hej@cleanbox.dk

Cleanbox er i det følgende benævnt ” Cleanbox” og/eller ”os” / ”vi”.

Formålet med Cleanbox persondatapolitik er at forklare, hvordan vi indsamler, beskytter og anvender personoplysninger. Vi er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af alle personlige oplysninger vi modtager om dig. Cleanbox har en målsætning om at beskytte dine personlige oplysninger i det omfang vi behandler dem, uanset, hvorfra oplysningerne stammer.

Personoplysninger

Personlige oplysninger dækker alle oplysninger, om en identificeret eller identificerbar fysisk person, herunder blot til eksempel navn, alder, køn, e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger.

Hvordan indsamler Cleanbox personoplysninger?

Som hovedregel kan du tilgå hjemmesiden uden at fortælle os, hvem du er, eller i øvrigt afgive oplysninger om dig selv. Vi sætter dog cookies hvis du klikker OK hertil i forbindelse med vores cookie information, hvorved der indirekte behandles oplysninger i form af IP-adresse m.v. – For nærmere info omkring cookies henviser vi til vores cookie – politik.

Cleanbox leverer bilvaskeydelser på abonnementsbasis og på kontantbasis og vores behandling af personoplysninger sker fortrinsvis som nødvendigt led i håndtering af abonnementet.

Derudover behandler vi i et vist omfang oplysninger for at kunne målrette kommunikation til dig, herunder bl.a. ifbm. nyhedsbreve.

Endelig behandler vi oplysninger som led i din brug af vores kontaktformular på vores hjemmeside, hvilken kontaktformular kan anvendes også af ikke-medlemmer.

Det er vigtigt for os at gøre opmærksom på, at vi ikke gør brug af dine oplysninger i forbindelse med direkte markedsføring, uden forinden at have indhentet dit udtrykkelige samtykke.

Vi reserverer os dog muligheden for, uden samtykke at videregive generelle kundeoplysninger til samarbejdspartnere til brug for deres markedsføring, når der er tale om oplysninger, der danner grundlag for inddeling i kundekategorier og vi forfølger en legitim interesse hermed, medmindre det vurderes dine interesser og/eller grundlæggende rettigheder går forud for vores interesse i at videregive oplysningerne.

Cleanbox indsamler og behandler oplysninger om dig i følgende sammenhænge:

 • I forbindelse med at du tilmelder dig som medlem af Cleanbox og løbende som led i den almindelige administration af dit medlemskab og din brug af Cleanbox ydelser under medlemsskabet
 • I forbindelse med udsendelse af Cleanboxs nyhedsbreve i det omfang du abonnerer herpå
 • I forbindelse med du gør brug af Cleanboxs ydelser uden at du er egentligt medlem (kontantvask)
 • I forbindelse med, at du sender en forespørgsel, klage eller giver os feedback – dette enten via vores kontaktformular eller via anden kommunikationskanal.
 • Via browser cookies og web beacons i det omfang du klikker OK til cookies på vores hjemmeside. – Vi henviser til vores cookie politik i den forbindelse.
 • Via TV-overvågning

TV-overvågningen er opsat som en tryghedsskabende foranstaltning for medarbejdere og kunder og endvidere sker tv-overvågningen med henblik på at kunne dokumentere det enkelte vaskeanlægs drift.

Overvågningen vil som udgangspunkt finde sted ved vaskehallens indgang samt indeni selve vaskehallen.

Hvilke informationer indsamler Cleanbox?

Cleanbox indsamler følgende personoplysninger:

Ved almindeligt besøg på hjemmesiden

 • IP – adresse og browserindstillinger ved OK til cookies – se i øvrigt vores cookiepolitik

Ved brug af vores kontaktformular på hjemmesiden

 • Navn, e-mail

Ved administration af dit medlemskab af Cleanbox

 • Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato
 • Betalingskortoplysninger – ved køb/brug af medlemskab. Betalingskortoplysningerne har vi dog ikke tilgang til. Betalingskortoplysningerne oplyses således ikke til os men til DIBS/REEPAY, der opbevarer oplysningerne og forestår gennemførelse af betalingen.
 • Populært sagt kan man sige, at du ”stilles om til DIBS/REEPAY” i forbindelse med betalinger. DIBS/REEPAY sørger for at indløseren NETS/Teller, trækker den aftalte betaling fra din bankkonto og overfører beløbet til os.
 • Købshistorik
 • Feedback via vores eventuelle kundeundersøgelser m.v.
 • Browserinformationer
 • Nummerplade

Ved køb af kontantvask

 • Betalingskortoplysninger – ved køb af vaske. Betalingskortoplysningerne har vi dog ikke tilgang til. Betalingskortoplysningerne oplyses således ikke til os men til DIBS, der opbevarer oplysningerne og forestår gennemførelse af betalingen.Populært sagt kan man sige, at du ”stilles om til DIBS” i forbindelse med betalinger. DIBS sørger for at indløseren NETS/Teller, trækker den aftalte betaling fra din bankkonto og overfører beløbet til os.

I øvrigt

 • Derudover indsamler vi som nævnt ovenfor oplysninger i form af den overvågningsvideo, der optages ved/i den enkelte vaskehal

Der registreres ingen følsomme oplysninger

Hvem videregiver Cleanbox personoplysninger til?

Personoplysninger afgivet på www.cleanbox.dk Cleanbox videregives til:

 • Vores underleverandører. Underleverandører er f.eks. virksomheder, der vedligeholder/supporterer/understøtter vores IT-system, overvågning, onlineplatform, økonomisystem, terminalstyring etc. Der er tale om leverandører vi gør brug af, for at kunne levere de services vi udbyder.Oplysningerne videregives ikke i alle situationer fuldt ud til alle de nævnte typer af leverandører, men kun i det omfang, at videregivelsen er nødvendig for, at vi kan levere den konkrete service. Vi søger hele tiden at opretholde et ’mindste middels princip’, i vores behandling af persondata.

  Eksempler på videregivelse til leverandører i forbindelse med konkrete services:

  – Har du tilmeldt dig nyhedsmails, overgives der oplysninger til et eksternt firma, til brug for deres udsendelse af nyhedsmails for os (vores mass mailing leverandør). – Dette er nødvendigt for, at vi kan udsende den nyhedsmail du har tilmeldt dig

  – Leverandøren af vores økonomistyringssystem står for den løbende udvikling/opdatering af systemet og som led i disse opgaver vil de være nødt til at have adgang til systemet og derved de personoplysninger, der er lagret i systemet.

  – Leverandøren må dog på ingen måde anvende oplysningerne og deres behandling heraf består alene i, at de som en konsekvens af de opgaver de udfører, kan se oplysningerne

  – Leverandøren af vores online platform står for at registrere og vedligeholde din brugerkonto hos Cleanbox, såfremt du har en sådan. Som naturligt og nødvendigt led i de opgaver de udfører for os, har de adgang til at se personoplysningerne du afgiver som bruger. De må dog på ingen måde anvende oplysningerne udover, hvad er nødvendigt for, at de kan levere den ønskede registrering og vedligeholdelse af brugerkontoen.

  – Cleanbox gør brug af en hostet IT – løsning (dvs. at data er placeret på servere hos en ekstern leverandør ”udenfor huset”). En naturlig konsekvens af brug af en sådan løsning er, at de af os indsamlede persondata overlades til hostingleverandøren.

  – Leverandøren af vores support/ticket system hjælper os med at samle kundehenvendelser vedr. kundeservice/support fra vores kontaktformular og modtager derved persondata indsamlet via vores online-platform.

Cleanbox videregiver derudover kun personoplysninger til andre, hvis det kræves af lovgivningen, en domstolsafgørelse eller f.eks. ved forsikringssager. Endelig videregiver vi oplysninger til politiet, i det særlige tilfælde, at den person vi har oplysninger om, har begået strafbart forhold over for Cleanbox. Et eksempel på sidstnævnte kunne være, at man hacker sig ind på Cleanboxs system, misbruger dette el. lign.

Hvor lagres dine personoplysninger?

Personoplysningerne lagres på servere inden for EU.

Adgang til personoplysninger

Du kan altid ændre i dine medlemsoplysninger og interesseområder, samt framelde dig nyhedsbreve. Endvidere kan du altid opsige dit medlemskab efter gældende vilkår.

Endvidere har du indsigtsret m.v. alt jfr. nærmere nedenfor under overskriften ”Dine rettigheder”.

Om sletning

Er du medlem af Cleanbox (dvs. der er et kundeforhold) opbevares de personoplysninger vi behandler som led i administration af kundeforholdet, så længe medlemsskabet varer. Ved ophørt abonnement slettes oplysningerne i udgangspunktet når ethvert mellemværende mellem dig og os er ophørt. Vi kan dog opbevare visse oplysninger i op til 5 år efter kundeforholdes ophør, idet vi efter bogføringsloven har en pligt til at gemme regnskabsmateriale i 5 år efter det år regnskabsmaterialet vedrører.

Ved framelding af nyhedsbrev slettes de oplysninger vi opbevarer som led i et nyhedsbrevsabonnement.

Kontakter du os som ikke-kunde via brug af vores kontaktformular, slettes de oplysninger du har afgivet ved brug af formularen, når vi har besvaret henvendelsen.

Vedr. de cookies der evt. sættes ved dit besøg på vores hjemmeside, henviser vi til vores cookiepolitik. Du har selv adgang til at slette cookies i din browser.

TV-overvågningsvideoer slettes 30 dage efter optagelserne er foretaget. De gemmes dog i længere tidsrum i det omfang der er opstået en konkret tvist og den tvisten vedrører, er at finde på videoen. I sådanne tilfælde slettes videoen når tvisten er endeligt afgjort.

Hvad er formålet med behandlingen?

Cleanboxs formål med behandling af personoplysninger er først og fremmest bedst muligt at kunne levere de services vi udbyder og evt. forbedre/udvikle på de pågældende services.

Derudover behandler vi i et vist omfang, med hjemmel i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f oplysninger med henblik på målretning af online indhold til en bred kreds af modtagere i forhold til deres interesser og/eller når vi i øvrigt henvender os til dig blandt en gruppe, uden at der er tale om direkte meddelelser (direct-mail) med markedsføringsmæssigt indhold. De formål vi forføl’ger i den forbindelse er:

At gøre den visuelle oplevelse relevant for gruppen af modtagere.

At markedsføre relevante produkter overfor gruppen af modtagere.

Endelig kan formålet være opfyldelse af forpligtelser vi har efter lovgivningen.

Det juridiske grundlag for behandlingen

Herunder redegøres for det juridiske grundlag, hvorpå Cleanbox baserer behandlingen af dine personoplysninger.

Cleanbox kan behandle dine personoplysninger, fordi det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt, som du er part i. Det kan for eksempel være i forbindelse med dit medlemskab, kontantvask og/eller andre aftaler.

Ligeledes kan Cleanbox behandle dine personoplysninger for at kunne gennemføre visse handlinger og/eller forberedelser på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt.

Behandlingen kan også finde sted for, at Cleanbox kan forfølge en eller flere legitime interesser jfr. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der forfølges i sådanne tilfælde er:

At gøre den visuelle oplevelse relevant for gruppen af modtagere.

At markedsføre relevante produkter overfor gruppen af modtagere.

Endelig kan behandlingen af persondata være baseret på et direkte samtykke fra dig. – Et eksempel herpå er udsendelse af nyhedsbreve og andre henvendelser med markedsføringsmæssigt indhold rettet direkte til dig.

Dine rettigheder

I henhold til persondataforordningen, har du en række rettigheder.

Rettighederne er som følger:

Indsigtsret

Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger Cleanbox behandler om dig. Det præciseres, at såfremt du begærer indsigt i en overvågningsvideo fra et givent tidsrum, hvorpå du hævder at være afbilledet, må du påregne, at vi stiller krav om, at du behørigt legitimerer dig og i tilstrækkelig grad sandsynliggør, at du er personen på den pågældende video. Endvidere kan vi i visse tilfælde nægte indsigtsret i en video, såfremt der på videoen figurerer andre personer end dig. Endelig må du påregne, at vi som betingelse for at give indsigtsret i en overvågningsvideo stiller krav om, at du underskriver en ikke-offentliggørelseserklæring.

Ret til berigtigelse

Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger Cleanbox har registreret om dig.

Ret til sletning

Du har ret til på begæring at få slettet de oplysninger vi har indsamlet om dig, i det omfang formålet med indsamlingen og opbevaringen af oplysningerne ikke længere er aktuelt og/eller vi i øvrigt i medfør af lovgivningen er forpligtet til at slette oplysningerne.

Ret til at tilbagekalde et samtykke

I det omfang vores behandling af dine persondata er baseret på samtykke (relevant i forbindelse med direkte markedsføring) har du til enhver tid ret til at tilbagekalde samtykket, med den konsekvens, at vi skal bringe behandlingen af oplysninger til ophør, medmindre vi kan behandle oplysningerne på andet lovligt grundlag.

Ret til begrænsning af behandling

Du har ret til at få begrænset vores behandling af dine persondata såfremt vores behandling går ud over, hvad der er lovligt m.v. Se i øvrigt nærmere herom i persondataforordningens artikel 18.

Ret til at klage til Datatilsynet

Du har ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger, hvis du mener vi behandler oplysningerne i strid med lovgivningen.

Datatilsynet har følgende hjemmeside, hvorpå deres kontaktoplysninger er at finde: https://www.datatilsynet.dk/

FREMGANGSMÅDEN VED UDØVELSE AF OVENSTÅENDE RETTIGHEDER:

Anmodninger/begæringer til Cleanbox skal underskrives af dig og indeholde dit navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, samt kopi af både billed- og adresselegitimation.

Anmodningen/begæringen fremsendes til:

Cleanbox

Hovedgaden 1
8220 Brabrand
CVR-nr: 30873750
E-mail: hej@cleanbox.dk

Ved klager til Datatilsynet henvises til ovenstående link til Datatilsynets hjemmeside.

Opbevaringssikkerhed

Cleanbox beskytter dine personoplysninger og har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Cleanbox har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler persondata.
Cleanbox kontrollerer medarbejdernes faktiske adgang gennem logning og tilsyn.

For at undgå datatab tager Cleanbox løbende back up af vores datasæt.

Cleanboxs sikkerhedsprocedurer bliver løbende revideret på baggrund af den nyeste teknologiske udvikling.

Cookies

Cleanbox anvender cookies på Cleanboxs hjemmeside. Yderligere oplysninger om vores cookiepolitik finder du her: Cookiepolitik

Kontakt

Hvis du i øvrigt har spørgsmål, kommentarer eller klager til Cleanboxs behandling af personoplysninger kan du henvende dig skriftligt til:

Cleanbox

Hovedgaden 1
8220 Brabrand
CVR-nr: 30873750
E-mail: hej@cleanbox.dk

Ved at bruge vores side accepterer du brug af cookies. Læs mere om cookies, herunder hvordan du slår dem fra, i vores persondatapolitik